Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kaPrint Version    Email to Friend
Tinig ni San Juan Bautista

Maraming mga bagay na maaring magpaalala sa atin na ang Pasko ay malapit na.  May mga ilaw, parol, Christmas tree, belen, at iba’t-ibang dekorasyong pampasko  ang kapaligiran.  Pumapahimpapawid na ang  mga awiting pamasko bagamat Oktubre pa lamang.  Dito sa Hong Kong, abala na ang lahat sa pag papaempake ng mga pang door-to-door. Di na rin magkamayaw ang mga taong nagpapadala ng pera sa mga remittance centres.  Pasko na. Pasko na nga ba?Print Version    Email to Friend
Paghahanda sa pangako ng Diyos

Lagi nga bang napapako ang mga pangako?  Tanong lamang ito sa kasabihan na ang pangako ay laging napapako.  Nangangahulugan na ang isang tao ay hindi tumutupad sa isang kasunduan, sumpa, o pangako sa kanyang kapwa.  Marami sa atin sa pagpunta natin sa Hong Kong ay nag-iiwan ng pag-asa sa mga mahal natin sa buhay sapagkat para sa atin, ang pagtratrabaho sa ibang bansa ay siyang tugon sa ating mga pangarap.  Ang ating salita ay pumupuno ng pag-asa sa mga taong umaasa sa atin.  Hangad natin na hindi sila mabigo kayaPrint Version    Email to Friend
Hari sa paglilingkod

Sa Linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Kristong Hari. Ang pagka-hari ni Hesus ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o kayamanan kundi sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Ama. Sabi ni Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito.” Ipinahiwatig ni Hesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kung tayo ay nagdadasal ng Ama namin, binibigkas natin; “Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo.Print Version    Email to Friend
Sa tamang panahon

May isang ginang na nagbabalak bumili ng isang tabernakulo.  Pumasok siya sa Catholic Trade Manila na  isang tindahan ng mga religious articles.  Siya ay lumapit sa isang attendant, na nagkataong isang semenarista.Print Version    Email to Friend
Todo bigay!
Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit sa kanilang lahat.


Print Version    Email to Friend
Mga santo ng Simbahan: huwaran ng kabanalan

Ilang santo ang kilala mo?   Sampu? Dalawampu?Print Version    Email to Friend
Mulat na pananampalataya

Ang tunay na pananam-palataya ay yaong may paninindigan at kayang ipaglaban ang kanyang nasaksihan. Print Version    Email to Friend
Kayo ang boss ko
Marahil naman ay narinig na ng marami ang tagline na ito: “Kayo ang boss ko.” Pagpapahayag ito ng isang namumuno sa bansa na ang tunay na susundin at tunay na paglilingkuran ay ang mga mamamayan. At ngayon ngang nagsimula na naman ang pag kampanya ng mga politiko ay muli’t muli nating maririnig ang mga ganitong tipo ng paghihikayat. Kung na isakakatuparan ba ito, taumbayan na rin ang maaring mag-sabi.
 
Tunay na paglilingkod  ang nais ipahatid sa atin ng ating Panginoon sa Linggong ito.