Print Version    Email to Friend
Sino ang ‘da best’?

Natural lamang ang maging interesado sa sarili. Halimbawa, kung may mga kaibigan kang nagtitinginan sa mga larawan, di ba sasabihin mo, “Patingin naman.” At kapag hawak mo na ang mga larawan agad mong hinahanap ang iyong sarili sa bawa’t photograph? Ganoon din, kapag may mga lakad ang iba mong mga kasamahan, inaasahan mong isasama ka; at kung hindi naman ay sasabihin mo, “Pasama o pasali naman ako.” Print Version    Email to Friend
Is that your final answer?

Is that your final answer?” Ito ang sikat na sikat na linya sa programang “Who Wants to Be a Millionaire.”  At pagkatapos na masagot ito ay ilalahad ng host kung ano ang tamang sagot.  Kadalasan ay puno ng pananabik o pagkabagabag ang nangyayari, lalo na nga kung ang nakataya ay malaking gantimpala.  Pag tama ang sagot, may pagdiriwang, pag mali ang sagot, may panghihinayang.  Ganito rin sa mga pangkaraniwang tanong sa buhay.  Pag hindi natin alam ang sagot sa isang tPrint Version    Email to Friend
Mabuksan!

Si Harvey Fletcher, habang nag tatrabaho sa Bell Laboratories, ang itinuturing na siyang nakaimbento ng mga sinaunang Hearing Aid.  Halos kasing laki ito ng isang pakete ng baraha at may nakadugtong na isang earplug.  Bagamat malaki ang sukat nito ay nagagawa namang palakasin ang mga tunog na nanggagaling sa labas.  Batid ni Harvey Fletcher ang kahalagahan ng pananauli ng pandinig ng taong bingi kayat naisipan niyang gumawa nito.  Kung paanong pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang isang pipi at bingi ang  ebanghelyo ngayong LinggoPrint Version    Email to Friend
Tunay na kalinisan

Mayroong isang joke na ang mga Pinoy daw ay malinis sa pagkain dahil hinuhugasan muna nila ang tinapay (pandesal) sa pamamagitan ng pagsawsaw sa kape bago kainin.  Pero ang nakapagtataka naman ay iniinom din ang pinag hugasan.  Ano nga ba? Malinis ba o hindi?Print Version    Email to Friend
Espesyal na tinapay

Jesus said to the crowds: “I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” 

The Jews quarreled among themselves, saying,“How can this man give us his flesh to eat?”Print Version    Email to Friend
Himala sa pagbabahaginan

Ilang taon na ang nakararaan ng bumulaga sa atin ang isang ba-lita tungkol sa kakulangan ng bigas sa Pilipinas.  Ano?Print Version    Email to Friend
Ang Panginoon ay 
may pusong maawain

Sa Time Magazine, petsa June 15, 2009, may sinulat si Coco Masters, “Postcard: Tojinbo Cliffs.”  Ito’y lugar sa Japan na ganito nga ang tawag Tojinbo Cliffs.  Matataas at mabatong lugar ito na nasa tabing dagat.  Ayon kay Coco, may isang Japanese na ang pangalan ay Yukio Shige, na araw-araw ay nagpupunta roon.  Minamatyagan ni Shige ang mga nagagawi roon.  Wika niya, “Wala naman silang dalang camera o ano man.  At hindi naman sila naroon upang tingnan ang tanawin.  Para silang tulala at nakatungo.&rdPrint Version    Email to Friend
Nagtitiwalang Hesus

Marami sa atin na duma-ting dito sa Hong Kong ay may mga naiwang mga mahal sa buhay, ari-arian o kaya naman ay mga gawaing napakahalaga para sa atin. O kaya naman ay mayroon tayong isang bagay na nais na makamit subalit hindi natin basta-basta ito maipagkakatiwala sa iba.  Maaring wala tayong tiwala o sa tingin natin ay walang kakayanan ang ating pagkakatiwalaan.Print Version    Email to Friend
Abot-kamay

Sa panahon ng pagkalat ng nakakahawang sakit tulad ng H1N1 Human Swine Flu virus, tayo ay pinapayuhan na umiwas sa pagkakapit-kamay. Walang shake-hands, walang hugging, walang touching, laging maghuhugas ng kamay. Ang human touch ay naging daanan ng sakit. Sa isang banda ay may katuwiran ito kaya makabubuti na sundin natin ang mga pag-iingat upang makaiwas sa sakit. Print Version    Email to Friend
Sino ba talaga si Kristo sa buhay mo?