Print Version    Email to Friend
Buhay na buhay

 

Minsan may isang OFW na napayagang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng ilang taon sa abroad. 

Naisip niyang “sorpresahin”ang kanyang pamil-ya, kaya ni hindi tumawag sa mga mahal sa buhay. 

OK naman ang night flight niya; dahil walang sundo, umarkila na lamang siya ng sasakyan. Print Version    Email to Friend
Mga handog ni Kristong muling nabuhay

Tulad ng mga dalang pasalubong ng isang magulang mula sa ibang bansa na dadalaw sa kanyang mga anak, o si ate o si kuya na magbabalik sa kanyang mahal na pamilya, ganoon din naman si Hesukristong muling nabu- hay ay nagbabalik sa kanyang mga alagad na may dalang handog – mga biyaya at bunga ng kanyang tagum- pay. Hindi nag-aksaya ng panahon ang Panginoon, kinagabihan din ng unang araw ng Linggo ng kanyang pagkabuhay ay nagpakita si Hesus sa kanyang mga mahal na kaibigan.Print Version    Email to Friend
Pagsalubong kay Kristong muling nabuhay

sang kaugalian ng mga Pilipino ang magkaoon ng Salubong sa madaling araw ng Kapistahaan ng Pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus. Ginaga- wa ito sa pamamagitan ng pag-puprusiyon ng Imahen ng Mahal na Bihen (may belong itim) at imahen ni Kristong muling na- buhay. Sa pagtatagpo ng mag-ina ay sinaliwan ng awit ng mga batang gumaganap bilang mumunting anghel. Pangkaraniwang inaawit ang “Regina Coeli”, Reyna ng langit magalak ka, Alleluia, Alleluia...Print Version    Email to Friend
Ang awa ng Diyos

Minsan ay may isang parishioner ang lumapit sa akin.  Umiiyak at nagpupuyos ang kalooban sapagkat hindi niya matanggap na hindi na siya pinayagang maglingkod sa kanyang komunidad.  Dahil ito sa isang kasalanan na kanyang ginawa.  Bagamat hindi ko na sasabihin kung ano ito, para sa mga pinuno at ilang kasapi ng kanyang komunidad, siya ay hindi na karapat-dapat sa gawaing paglilingkod higit sa lahat sa misa.  Subalit mariin niyang sinasabi na siya ay na-ngumpisal na at pinatawad ng pari sa kanyang kasalanan.  Ganun pa man, nanatPrint Version    Email to Friend
Pag-ibig na walang kapantay

Wika ni San Juan: “Ang Diyos ay Pag-ibig,” Print Version    Email to Friend
Tukso: ano ba ito?

Ito ang Unang Linggo ng Kuaresma. Pagnilayan natin ito sapagka’t ang panahong ito ay mayaman sa kahulugan. Print Version    Email to Friend
Pagtawag at pagtugon

Noong “Taon ng Pari” (2009-2010), nagdaos ng isang panalangin- parangal ang Life Teen, grupo ng  mga kabataan sa Rosary Church, Tsim Sha Tsui, para sa mga pari na sa iba’t ibang pamamaraan ay naglingkod at tumulong sa nabanggit na grupo. Ang mga pari ay itinuturing ng marami na tinawag at tumugon kay Kristo. Sa tawag at tugon na ito tayo dinadala ng mga pagbasa ngayong Linggong ito. Ano ang maari nating mapulot sa kasaysayan ng mga taong tinawag ng Diyos?Print Version    Email to Friend
Ebanghelyo – Ang Mabuting Balita

Ang ebanghelyo, sa Ingles ay gospel, ay hango mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “mabuting balita hinggil sa kaligtasan.” Merong apat na ebanghelyo sa bagong tipan; ang kay Mateo, Lukas, Marcos at Juan. Ang pagbasa ngayong Linggo ay mula kay Lukas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo.  Ang unang bahagi ay ang mga paunang salita ni San Lukas at ipinapaliwanag dito kung bakit niya isinulat ang pagsasalaysay ng Mabuting Balita ni Hesukristo.Print Version    Email to Friend
Pista ng Santo Niño

Maraming masasayang kapistahan sa Enero.  Nariyan ang Bagong Taon na Kapistahan ni Mariang Ina ng Diyos, ang Tatlong Hari o  Epipanya, ang Binyag ng Panginoon, ang Itim na Nazareno at ngayon ang Pista ng Santo Niño.  Ayon sa ating kasaysayan, noong dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu, niregaluhan niya sina Haring Hu-mabon at Reyna Juana ng imahen ng Santo Niño.  At nang dumating naman si Legazpi pagkamatay ni Magellan, nakita nito ang Santo Niño ni Reyna Juana na nagkaroon na ng debosyon dito pati na ang mgaPrint Version    Email to Friend
Tunay na maningning

Isang masayang pagdiriwang ang ginanap na Misa de Aguinaldo sa Chater Garden noong nakaraang Pasko.  Kapansin-pansin ang pagbabago ng paligid dahil sa mga palamuting ginamit katulad ng mga ilaw, parol, at ang main attraction ay ang life-size na belen.  Bukod sa Misa ay nagkaroon ng karoling ang ibat-ibang grupo at ilang indibidual,  ganon na rin ang patimpalak sa pagandahan ng parol.  Hindi maikakaila ang kakaibang ningning ng gabing iyon.