Print Version    Email to Friend
Mga manggagawa para sa misyon

Noong nakaraang kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagkaroon ng binyagan at kumpilan ng mga Filipina dito sa Hong Kong.  Ang mga naturang tumanggap ng mga sakramento ay inihanda ng Chaplaincy for Filipinos.  Subalit hindi ito maisakakatuparan kung wala ang tulong ng mga boluntaryong katekista.  Maituturing na isang tagumpay at bunga ito ng pagtitiyaga ng mga naturang tagapagturo ng pananampalataya.  Isang kapansin-pansin sa mga Pilipina na naririto sa Hong Kong ang ganitong pag boboluntaryo sa gawaing pansimbahan.  Mayroong ding mga tumutulong sa lPrint Version    Email to Friend
Pag-isipan muna

Maraming mga paala-ala sa buhay.  Halimbawa: “Stop, Look and Listen!”  “Look Before You Leap!”  Ang mga kasabihang ito ay may isang tema: “mahirap magsisi sa huli.”   Sa ebanghelyo may mga paalala si Kristo para sa mga nais sumunod sa Kanya.  Pagnilayan natin ang mga ito at kapulutan ng aral sa Buhay Kristiyano.Print Version    Email to Friend
Sino si Hesus?

Usapan madalas ng mga domestic helper ay “Sino ang employer mo?” Ang karaniwan sagot ay kung mabait, masungit, kuripot, mitikolosa, damak. Ang ibang sagot ay kung mayaman, chairman ng malaking company, o sa public housing lang nakatira. Ating kinukumpara ang mga tao ayon sa kanilang kaugalian o mga panlabas na katangian. Ngunit kilala mo ba talaga ang kanilang pagkatao?Print Version    Email to Friend
Ang Diyos ng Pagpapatawad

Father, bakit po ang hirap magpatawad?”  Makailang beses na nga ba akong tinanong ng mga tao tungkol sa pagpapatawad.  Pabiro kong sagot (na may halong katotohanan): “Hindi ko alam.” “Bakit nga ba?” Taliwas ito sa buhay ng ating Panginoon.  Sa apat na ebanghelyo, mababasa natin na makailang ulit na nagbibigay ng pagkakataon ang ating Panginoon ng pagbabalik-loob sa mga taong lumalapit sa kanya.  Napakaraming talinghaga at pangaral ang sinasabi sa Bibliya, higit sa lahat ay buhay kayPrint Version    Email to Friend
Patay na anak ng biyuda

Ang himalang ito ay tanging kay Lucas lamang matatagpuan na ang kahalintulad ay ang ating mga kwentong kutsero na popular sa pangkaraniwang tao. Sa katunayan ay may kahintulad na istorya ito mula sa manunulat nuong si Apollonius ng Tyana na naganap sa pintuan ng siyudad ng Roma. Mayroon ding ililibing na pinigilan ng isang manggagawa
ng himala, at binuhay din ang
patay. Print Version    Email to Friend
Busog

May bagong gimik ang ilang mga restaurant sa Pilipinas. Ito ay ang Unli. Unli rice, unli ulam, unli drink, unli sabaw at kung ano-ano pang unli ang ginagamit na pang-akit sa mga taong . . . gutom. (Ang unli nga pala ay pinaiksing unlimited.) Titiyaking bubusugin ang bawat kakain sa presyong abot-kaya. Ang resulta? Dinadagsa ang mga nasabing kainan ng napakaraming tao.  Print Version    Email to Friend
Maraming kaloob ng iisang Espiritu

Kapag Holy Spirit ang napag-uusapan, kagaya ngayong Pentekostes, “Charismatic” ang naiisip natin. Mga “alleluia,” “amen,” mga dila na nangungusap ng makalangit na diwa, masayang papuri at naka- dadalang pananalita ng mga nilukoban na ng Espiritu Santo. 

Tunay na nakikilala ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga pa- latandaan at epekto sa mga taong pinagkakalooban Niya. Print Version    Email to Friend
Totoo at tumutupad sa pangako

Sa pangangampanya ng isang kandidato para sa eleksyon, habang isinisigaw ng politiko ang kanyang mga pangako at pagmamamalaki, pabulong namang nasabi ng isang Pinoy: “Huwag mo na lang sabihin, gawin mo na lang!” Oo nga naman, masalita ang ating pulitika pero kulang naman sa gawa.Print Version    Email to Friend
Ahh. . . ito ay pag-ibig

Si Aling Puring ay ilan taon ng naglalabada nang sa gayon ay makatulong siya sa kanyang asawa upang mapakain at mapaaral ang kanilang mga anak. 

Kahit na bakbak na ang kanyang daliri ay patuloy pa rin siya sa pag kukusot ng mga maruruming damit upang pagdating ng hapon ay may- roon siyang maipapasalubong na bigas at ilang de lata sa kanyang naghihintay na anak. Ahh... ito ay pag-ibig.Print Version    Email to Friend
Ang mabuting pastol at mabuting tupa

Na ang Diyos ay isang pastol ay paboritong paksa at pagsasalarawan na ginagamit sa lumang tipan sa bibliya. Ang pinakasikat dito ay ang Salmo 23. Nang inihalintulad ni Hesus ang kanyang sarili bilang Pastol sa ebanghelyo, nangangahulugan ito na kay Kristo Hesus natutupad ang pangako ng Diyos sa bibliya na siya mismo ang magpapastol sa kanyang kawan.