Print Version    Email to Friend
Kumapit ka sa Diyos

Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa init ng apoy.”  Ang pagmimina ng ginto ay dumadaan sa maraming yugto.  Sa simula ay hindi kaagad-agad makikita ang dami ng ginto sapagkat ito ay nahahaluan ng lupa, bato, at iba pang mineral.  Ang susunod ay ang paglinang na kung saan ay ginagamitan ng apoy upang tunawin ang ginto.  Dahil sa init ay hihiwalay ang ginto sa lupa at ibang mineral.  Sa huli, ang maiiwan ay ginto at ang iba ay masusunog at magiging abo.  Ga-nito rin sa ating buhay pananampalataya. Print Version    Email to Friend
Diyos ang bahala sa lahat

Parang employment contract ng OFW sa Hong Kong: isa lang ang pwede mong employer! Nasubukan mo na ba kung gaano kahirap sumunod sa maraming amo? Tulad ito ng sabi ni Kristo sa ebanghelyo
ngayong Linggo: “Walang
makapaglilingkod nang sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa…” (Mt.6:24) Kung di nga lang sana’y totoo ang sabi ng awit “Sana dalawa ang puso ko!” Print Version    Email to Friend
Like father like children

Kasabihan na ito: “Like father, like son.”  O kaya’y “Kung ano ang puno, siyang bunga.”  Ibig sabihin, nagmamana tayo ng mga ugali natin sa ating mga magulang. O kaya’y dapat na tumulad ang mga anak sa mga magulang: sa tamang pag-uugali, kilos at pakikitungo sa kapwa.  Ito ang buod ng panawagan ni Kristo sa ating lahat: “Kayo’y maging ganap, tulad ng inyong Ama sa langit.” Dapat daw matulad tayo sa ating butihin, mapagmahal at mapagpatawad na Diyos Ama.Print Version    Email to Friend
Busilak na puso

May isang kwento akong nabasa sa internet tungkol sa isang lalaking inihahabla ang kanyang asawa. Ang kaso ay tungkol sa anak nila na ayon na rin sa kanya ay pangit. Hindi niya ito inaasahan sapagkat maganda ang kanyang asawa at siya naman ay ganon din. Nang malaon na ay napagtanto niya na ang kagandahan pala ng babae ay dahil lamang sa tinatawag na cosmetic surgery. Itinuturing nang lalaki na ito ay isang pandaraya.Print Version    Email to Friend
Asin at liwanag

Tayo ay asin; tayo ay liwanag. Isang tao lang ang narinig ko na naging asin – siya ang asawa ni Lot sa Lumang Tipan ng Bibliya (Gen.19:26) – dahil sinuway niya ang utos ng Diyos na huwag lilingon sa Sodom at Gomorah. Palagay ko naman wala sa atin ang gustong maging asin tulad niya.Print Version    Email to Friend
Mission accomplished

Bukambibig na ang salitang “for good” sa mga Filipina dito sa Hong Kong higit sa lahat ay yaong matatagal nang nag- tatrabaho. Ito ay nangangahulugan nang pag-uwi sa Pilipinas matapos ang mahabang taon ng pamamasukan at harinaway hindi na magbalik pa. Nagmimistulang isang misyon sa buhay na pag-bubuhusan nila ng panahon at kalakasan upang ito ay kanilangPrint Version    Email to Friend
Pagkabighani sa liwanag

Natatandaan pa ba ninyo ang kwento noong isang batang gamu-gamo na nabighani sa liwanag na nagmumula sa isang ilawang gaas?  Pinagbawalan siya ng kanyang ina na lumapit sa ningas ng ilawan sapagkat siya ay masusunog nito.  Subalit hindi siya napaawat sapagkat para sa kanya ay tunay na kabighabighani ang liwanag.  Malungkot ang kinahantungan ng kwentong  ito sapagkat sa paglapit  sa ningas ay nasunog at namatay ang batang gamu-gamo.  Kalungkutan nga bang iisipin o isang tagumpay ang  pangyayaring itPrint Version    Email to Friend
Si Hesus sa mata ni Juan

Sa isang mahalagang pagtitipon, kapansin-pansin na piling-pili ang ginagamit na pananalita ng isang tagapagpakilala at sinisiguro niyang akma at tama ang nakalap niyang impormasyon tungkol sa ipinapakilalang panauhing pandangal. Kanyang aalamin ang pangalan, pinag-aralan, lugar na pinanggalingan at kung anu-ano pa, alang-alang sa tagapakinig.Print Version    Email to Friend
Binyag at ang misyon

Natural sa magulang ang