Print Version    Email to Friend
Mga manggagawa sa kaharian ng DiyosPrint Version    Email to Friend
Mapagbigay ang Diyos

Kamakailan lamang ay pinag usapan ang paraan ng pagpapasweldo sa Hong Kong.  Isa kasi ito sa mga bansang walang tinatawag na minimum wage.  Sa iba nakikita nila ang pangangailangang ipatupad ang ganitong batas upang hindi magkaroon ng pang-aabuso ang mga amo sa kanilang mga manggagawa.  Bukod sa sweldo ay pinag-uusapan din ang dami ng oras ng trabaho sa isang araw.  Makatao ba ang haba ng trabaho?  Sapat ba ang katumbas na sweldo sa haba ng paglilingkod?