Print Version    Email to Friend
Alay sa Diyos

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ipinakita ni Hesus na kung tayo ay sa kanya gagawa tayo ng mga bagay na magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Ang mga alagad ni Hesus ay nagsumbong sa kanya tungkol sa isang tao na nagpalayas ng demonyo. Ang taong ito ay hindi nila kasama. Pero ang taong ito ay naniwala at sumunod kay Hesus. Ang pag-iisip ng mga alagad ay masyadong “exclusivo”, ‘pag hindi nila kasama dapat hindi gagawa ng mga bagay na para lamang sa kanila.Print Version    Email to Friend
Kalooban ng Diyos ang sundin

Mahina naman ang loob mo, kaya mo yan,” ibig sabihin nito ay kulang sa tapang na harapin ang problema sa buhay, o walang tapang na gumawa ng desisyon sa buhay. Karamihan sa atin dito sa Hongkong ay naglakas loob na umalis sa ating bayan, sa ating pamilya para magtrabaho. Ito ang loobin ng isang OFW, nagsakripisyo para mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya.Print Version    Email to Friend
Mabuksan!

Si Harvey Fletcher, habang nag- tatrabaho sa Bell Laboratories, ang itinuturing na siyang nakaimbento ng mga sinaunang Hearing Aid.  Halos kasing laki ito ng isang pakete ng baraha at may nakadugtong na isang earplug.  Bagamat malaki ang sukat nito ay nagagawa namang palakasin ang mga tunog na nanggagaling sa labas.  Batid ni Harvey Fletcher ang kaha-lagahan ng pananauli ng pandinig ng taong bingi kayat naisipan niyang gumawa nito.  Kung paanong pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang isaPrint Version    Email to Friend
Tunay na kalinisan

Mayroong isang joke na ang mga Pinoy daw ay malinis sa pagkain dahil hinuhugasan muna nila ang tinapay (pandesal) sa pamamagitan ng pagsawsaw sa kape bago kainin.  Pero ang nakapagtataka naman ay iniinom din ang pinaghugasan.  Ano nga ba? Malinis ba o hindi?Print Version    Email to Friend
Walang iba kundi ikaw ang daan-Hesus

Ilang Linggo na, na sa ating ebanghelyo palaging sinasabi ni Hesus; na siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay. At maraming mga tao na hindi naniniwala sa kanyang pahayag. Sila’y tumalikod sa kadahilanan na hindi nila matanggap ang tinituro ni Hesus, na siya ang bumaba mula sa langit para ibigay ang kanyang katawan para sa ating kaligtasan. Print Version    Email to Friend
Espesyal na tinapay

Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.

The Jews quarrelled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?Print Version    Email to Friend
Pagkaing panghabambuhay

Isa sa pinakamabilis na luma-king industriya o negosyo ay tungkol sa pagkain.  Hindi ba at makailan lamang ay bumulaga sa atin na may isang taong nagbukas ng isang kainan na ang especialty ay inihaw na manok at unli-rice.  Nang ito ay lumago ay ibinenta ang prangkisa sa isa pang higanteng kumpanya.  Pagkain ang isang bagay na hindi maaaring mawala sa ating buhay. Para sa atin ang pagkain ay buhay. Subalit ano nga bang pagkain ang tunay na mahalaga sa atin?Print Version    Email to Friend
Bayanihan

Isa sa mga magagandang kultura ng mga Pilipino ay ang bayanihan. Tayo’y nagtutulungan kung ang ating kapwa ay nangangailangan. Nagbibigay tayo ng ating makakaya para lang makibahagi at ipakita natin ang ating pagkakaisa sa mga nangangailangan. Subok na natin yan dito sa Hongkong, noong may kalamidad ang ating bayan, tayo’y nagkaisa at nagtulong-tulong para sa ating mga kababayan. Print Version    Email to Friend
Ang Panginoon ay may pusong maawain

Sa Time Magazine, petsa June 15, 2009, may sinulat si Coco Masters, “Postcard: Tojinbo Cliffs.” Ito’y lugar sa Japan na ganito nga ang tawag Tojinbo Cliffs. Matataas at mabatong lugar ito na nasa tabing dagat.  Ayon kay Coco, may isang Japanese na ang pangalan ay Yukio Shige, na araw-araw ay nagpupunta roon. Minamatyagan ni Shige ang mga nagagawi roon.  Wika niya, “Wala naman silang dalang camera o ano man.Print Version    Email to Friend
Misyon ni Hesus, Misyon natin!

Noong tayo’y tumanggap ng Sakramento ng Binyag tayo ay naging mga anak ng Diyos at naging mga alagad ni Hesus. Ibig sabihin, na lahat ng mga binyagan ay naging alagad ni Kristo. Kung si Hesus ay nagmimisyon, tayo bilang mga alagad ay dapat magmimisyon din. 

Ang tanong ay; ikaw ba ay alagad ni Kristo? Kung tayo ay alagad ni Kristo dapat patunayan natin sa pamamagitan ng ating buhay bilang Kristiyano, bilang alagad ni Kristo.  Magmisyon tayo.