Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kaPrint Version    Email to Friend
YouCat in Tagalog

QUEZON CITY (Agencies): Kenneth Baluyot, a social studies teacher from Krus na Ligas National High School, has translated the Youth CatechismPrint Version    Email to Friend
Chance for migrant workers to make a future at home
Print Version    Email to Friend
Hari sa paglilingkod

Sa Linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Kristong Hari. Ang pagka-hari ni Hesus ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o kayamanan kundi sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Ama. Sabi ni Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito.” Ipinahiwatig ni Hesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kung tayo ay nagdadasal ng Ama namin, binibigkas natin; “Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo.Print Version    Email to Friend
Sa tamang panahon

May isang ginang na nagbabalak bumili ng isang tabernakulo.  Pumasok siya sa Catholic Trade Manila na  isang tindahan ng mga religious articles.  Siya ay lumapit sa isang attendant, na nagkataong isang semenarista.Print Version    Email to Friend
Todo bigay!
Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit sa kanilang lahat.


Print Version    Email to Friend
Mga santo ng Simbahan: huwaran ng kabanalan

Ilang santo ang kilala mo?   Sampu? Dalawampu?Print Version    Email to Friend
Kayo ang boss ko
Marahil naman ay narinig na ng marami ang tagline na ito: “Kayo ang boss ko.” Pagpapahayag ito ng isang namumuno sa bansa na ang tunay na susundin at tunay na paglilingkuran ay ang mga mamamayan. At ngayon ngang nagsimula na naman ang pag kampanya ng mga politiko ay muli’t muli nating maririnig ang mga ganitong tipo ng paghihikayat. Kung na isakakatuparan ba ito, taumbayan na rin ang maaring mag-sabi.
 
Tunay na paglilingkod  ang nais ipahatid sa atin ng ating Panginoon sa Linggong ito.


Print Version    Email to Friend
Pinag-isa ng Diyos

Meron ka bang kabinet na puno ng mga souvenirs sa kasal na iyong dinaluhan? Noong ako ay umuwi sa amin ay inutusan ko ang aking pamangkin na linisin ang kabinet ng mga souvenirs na naipon sa napakaraming kasalang dinaluhan ng aming pamil-ya. Pabiro kong sinambit na itapon na yaong mga galing sa mag-asawang ngayon ay hiwalay na. Nang sundin nga ng mga bata ay kapansin-pansin ang kabawasan ng laman ng kabinet. Pangiti ngunit seryosong tumama sa akin ang katotohanan na dumarami nga ang kaso ng mga mag-asawang naghihiwalay.