Print Version    Email to Friend
Tinig ni San Juan Bautista

Maraming mga bagay na maaring magpaalala sa atin na ang Pasko ay malapit na.  May mga ilaw, parol, christmas tree, belen, at iba’t-ibang dekorasyong pampasko  ang kapaligiran.  Pumapahimpapawid na ang  mga awiting pamasko bagamat Oktubre pa lamang.  Dito sa Hong Kong, abala na ang lahat sa pag papaempake ng mga pang door-to-door. Di na rin magkamayaw ang mga taong nagpapadala ng pera sa mga remittance centres.  Pasko na. Pasko na nga ba?

Tumigil muna tayo at magnilay ng sandali.  Tayo munang pumasok sa panahon ng Adbyento.  Nararapat lamang na paghandaan natin ang pagalaala sa pagsilang ng ating Panginoon sa pamamagitan ng gawaing pang-spiritual, (pangkaluluwa o kabanalan.)  Pakinggan muna natin ang tinig ni Juan Bautista, ang propeta ng kataastaasan, ang tinig sa disyerto na siyang nagpapaalaala na ang Tagapagligtas ay darating na.

Ang buod ng pangaral ni Juan Bautista ay ang paghahanda ng daraanan ng Panginoon.  Tuwirin ang liku-likong landas, patagin ang mga kabundukan at mga burol.  Nagpapahiwatig lamang ito na ang pinakamagandang paghahanda natin sa pagdating ng ating tagapagligtas ay ang pagtutuwid ng ating buhay.  Magagawa natin ito sa pamamagitan ng taos pusong pag- sisi at paggawa ng kabutihan.Marami tayong pagkakataon upang gawin ito.

Una, gamitin natin ang makabuluhang Sakramento ng Kumpisal.  Ihingi natin sa Diyos ng kapatawaran ang ating mga kasalanan.  Sa ganitong paraan, tayo ay nakikipagkasundo sa Diyos at sa ating kapwa. Patawarin din natin ang mga taong nagkasala sa atin.  Di nga ba at “peace on earth” ang malimit na tema ng kapaskuhan.  Kailan man ay hindi magkakaroon ng kapayapaan ang ating puso kung puno ito ng galit at pag-iimbot.  Kailan nga ba ang huli nating pangungumpisal?  Ilang Pasko na ang nakaraan?  Meron ka bang hindi kayang batiin ngayong Pasko dahil sa alitan at di pagkakasundo?

Pangalawa, ang pagbibigayan.  “Give Love on Christmas Day” ika nga.  Sa isang praktikal na pamamaraan ay ang materyal na regalo lalo na sa mga kapus-palad at higit na nangangailangan. Ngunit maari rin tayong magbahagi sa pamamagitan ng pag-alala at taimtim na pagdarasal para sa ating kapwa at mga mahal sa buhay.  Huwag nating kalilimutan na ang Diyos ang unang nagbigay... ng kanyang bugtong na Anak.  

Mga kapatid, baunin natin ang tinig ni San Juan Bautista.  Gawin nating tunay at makabuluhan ang paghahanda natin sa pagdating ng Diyos.  “Welcome Lord sa aming mga puso” ang isang magandang pagbati na maari nating gamitin.  Mangyayari iyan kung ang liku-likong landas patungo sa ating mga puso ay matutuwid, mapapatag ang mga kaburulan ng maling gawi at maihahanda ang daraanan sa pagdating ni Jesus ang ating Diyos at dakilang manunubos.

    l Father Alfredo Rollon SVD