Print Version    Email to Friend
Ambisyon

Nakakatuwang panoorin ang isang programa sa telebisyon na may patimpalak sa mga bata na Little Miss Philippines. Kadalasang tinatanong ay kung ano ang kanilang nais “maging” o ambisyon sa kanilang paglaki. Pangkaraniwan ng sagot ay maging doctor, guro, nurse, artista, at iba pa. Nagpapakita na ang mga batang ito ay mayroon nang minimithi sa kanilang hinaharap. Malamang na sa ating buhay, tayo ay minsan na ring tinanong kung ano nga ba ang ating ambisyon sa buhay. Maaring may iba diyan na natupad na ang kanilang ninanais sa buhay, may mga iba naman na patuloy pa rin na naghahanap o nangtatangkang makamit ang kanilang mga mithiin. Ilan ay may nasimulan na, ang iba naman ay papalit-palit at iniaayon na lamang sa daloy ng buhay o kapalaran.

May dalawang alagad ang ating Panginoong Hesus na nagmula sa angkan ng mga mangingisda. Sila ay ang magkapatid na Juan at Santiago. Maaring sa simula ay payak lamang ang kanilang nais; magkaroon ng maraming huling isda, magkaroon ng mas malaki at sariling bangka, magkapamilya at mamuhay ng payapa. O kaya naman ay mayroon pa silang ibang ambisyon sa buhay at ito ay nabago nang dumating si Kristo. Sa ebanghelyo ni San Markos, nasulat na dagli nilang iniwan ang kanilang mga lambat at bangka, ganon na rin ang kanilang Ama at sumunod kay Hesus.

Sa unang yugto ng kanilang buhay tagasunod ay kanilang namalas ang kagalingan ni Hesus. Kanilang napagtanto na si Kristo ay tunay na mesiyas na may kakayahang magpagaling ng mga maysakit, magpalayas ng demonyo, at magparami ng pagkain. Maaring sa kanilang pakikipagusap ay may nabanggit na si Hesus tungkol sa kanyang kaharian. At sa ebanghelyo ngayong Linggo ay nakikiusap ang magkapatid na sa pagsapit ng kaharian ni Hesus, nawa sila ay makaupo sa Kanyang kaliwa at sa kanyang kanan. Sa tradisyon ng mga hari o pinuno ng isang bansa, ang pag-upo sa kaliwa at sa kanan ay nangangahulugan ng kahalagahan at kapangyarihan. Sa pagsunod nila kay Hesus ay nabuo ang kakaibang ambisyon.

Subalit malinaw silang pinangaralan ni Hesus na hindi siya ang makapagpapasiya kung sino ang uupo sa kanyang kaliwa o sa kanyang kanan. At batid ng Panginoon na hindi pa nila lubos na nauunawan kung anong uri ng kaharian ang darating at kung anong uri ng hari si Kristo. Bagamat sa yugtong ito ng ebanghelyo ni Markos ay unti-unti nang iminumulat ni Hesus sa kanyang mga alagad ang kanyang kahaharaping pasakit at kamatayan. Subalit gaya ng mga nakaraang bahagi ng ebanghelyo, ang mga alagad, higit na nga ay ang magkapatid na Juan at Santiago, ay hindi pa lubos ang pagkamulat. 

Idinidiin ni Hesus na ang pag- sunod sa kanya ay nagpapahiwatig ng pag babata ng hirap, pag-inom sa kopa ng paghihirap, at higit sa lahat ay ang kababaang loob at paglilingkod. Sa isang tinawag ni Hesus, ang AMBISYON ay pinapalitan ng PAGMIMISYON. Hindi ng pansarili, kundi naayon sa pamantayan ni Hesus. Ayon na rin kay Hesus: “Kung sino man ang nais maging dakila ay dapat na maging lingkod, at ang sino mang nais na maging una ay dapat maging alipin ng lahat.” Sabi nga ni Stephen Neill: “We all have some dying to do. Jesus showed us how it should be done.” 

Panginoon, palitan mo ang aming sariling ambisyon ng iyong pagmimisyon.

Father Alfredo Rollon SVD