Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”

Nasasaad sa ebanghelyo sa kapistahang ito ng “Holy Family” na bagamat sila ay “Holy” hindi rin sila libre sa mga sakit ng ulo na dumarating sa buhay ng bawat pamilya. Ano ang nangyari sa pagkawala ni Hesus sa Jerusalem noong siya ay labing-dalawang taong gulang pa lamang? Katatapos pa lamang magsimba ng pamilya, ayan at nagkahiwa-hiwalay na. Hindi sila nagkaunawaan sa kanilang usapan, nawalay sa magulang ang bata, marahil si Hesus ay hindi sumunod sa payo ng magulang, nabagabag ang kalooban ng mag-asawa, nasira ang kapayapaan ng pamilya, marahil nagtalo at nagsisihan ang dalawa “Ikaw kasi, ikaw kasi!” at lubos na nag-alala sila Maria at Jose sa paglalaboy ng kanilang anak. 

 

Read more…