Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kanilang ugali. Pero pag Bagong Taon, o New Year, maraming nangangako na magbabago, maraming mga New Year’s Resolution. Ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nagbabago? Ang pagbabago ba ay para kay Kristo? 

Sa panahon ng Adbiyento tayo ay pinaalalahan sa ating mga pagbasa tungkol sa pagdating ni Hesus. Darating ang ating Mesiyas, dapat maghanda tayo. Ano bang klaseng paghahanda? Hindi material na paghahanda, kundi spiritwal na paghahanda. Ito ang mensahe ng panahon ng Adbiyento, dapat ngayon pa lang magsikap na tayong magbago, dapat meron na tayong “resolution” bago mag-Pasko. Wag mo nang hintayin ang Bagong Taon, ngayon na, umpisahan mo na ang iyong pagbabago. Ang ating pagbabago ay para kay Kristo. 

Read more…