Print Version    Email to Friend
Pinag-isa ng Diyos

Meron ka bang kabinet na puno ng mga souvenirs sa kasal na iyong dinaluhan? Noong ako ay umuwi sa amin ay inutusan ko ang aking pamangkin na linisin ang kabinet ng mga souvenirs na naipon sa napakaraming kasalang dinaluhan ng aming pamil-ya. Pabiro kong sinambit na itapon na yaong mga galing sa mag-asawang ngayon ay hiwalay na. Nang sundin nga ng mga bata ay kapansin-pansin ang kabawasan ng laman ng kabinet. Pangiti ngunit seryosong tumama sa akin ang katotohanan na dumarami nga ang kaso ng mga mag-asawang naghihiwalay. Sa ebanghelyo ngayong Linggo ay nangaral ang ating Panginoon tungkol sa kasal at diborsyo. Dalawang mainit na paksang laging pinag-uusapan ngayon. Pagnilayan natin ang sinasabi ni Hesus tungkol sa paksang ito.

 Ang mag-asawa ay pinag-isang laman.  “Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila ay pag-iisahin.” Sa pagiging isa ng mag-asawa ay magkasama nilang itataguyod ang kanilang panibagong buhay. Ito ang tila batayan ng isang pagsasama sa ilalim ng isang sakramento.  Pagbubuklurin sila ng Diyos. Pagsasaluhan nila ang anumang biyayang kanilang tatanggapin.  Kaya nga ang isa’t-isa sa kanila ay tinatawag na “kabiyak” sapagkat ito ang naglalarawan na magkakaroon ang isang tao ng bagong pag-iral sa sandaling siya ay makipag isang-dibdib. Magandang isipin ang ganitong tagpo sapagkat ito ang naayon sa nais ng Diyos. Ang masaklap, gaya ng pabirong pangyayari sa unang bahagi ng pagninilay na ito, na kung saan ay pinatapon ko na ang mga souvenirs ng mga mag-asawang nagkahiwalay na, ay maraming mag-asawa ang nagpapasyang maghiwalay at  tapusin ang pagsasamang ito. Samut-saring kadahilanan, subalit isa ang kahahantungan, at ito ay ang pagsira sa pinag-isang “laman” ng sakramento.

Dito darako ang ikawalang bahagi ng pagninilay na ito, na kung saan sinabi rin ni Kristo na ang pinagbuklod ng Diyos ay kailan may di maaring paghiwalayin ng tao. Subalit tila ito ang nais mangyari ng marami. Na ang pagsasama ay wakasan na. Marami ang nagsusulong sa batas ng diborsyo at maraming mga dahilan ang ginagamit upang ang kasal ay patunayang walang bisa sa pamamagitan ng annulment.  Minsan nakapagtataka na tila mahabang panahon ang ginugugol ng ibang tao sa paggawa ng batas o pagsusulong ng iba’t-ibang regulasyon upang tapusin ang pagsasama ng dalawang tao. Hindi ba’t mas maka-Diyos at
mas maka-tao kung ang mga batas at panukalang gagawin ay naaayon sa pagpapatibay ng buhay ng pamilya, higit sa lahat ay ang mag-asawa? Batid natin na maraming pagsubok ang dinaranas ng mag-asawa. Subalit mas makabuluhan kung ang mga pagsubok na ito ay gagawan ng paraan upang maisaayos at mapagtibay ang pagsasama. Ang nais ng Diyos ay magkaroon ng panghabang buhay na pagsasama ang bawat mag-asawa.

Sa gitna ng sakramento ng kasal ay ang ating Panginoong Hesus.  Sa kanyang pagtugon sa tanong tungkol sa diborsyo ay mas lalo niyang pinagtibay ang pagtingin sa kanya na siya ay Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ang siyang nagiging buklod ng dalawang tao na siyang nangako sa isa’t-isa na magsasama sa hirap at ginhawa, ligaya at kalungkutan, kayamanan at karukhaan, hanggang kamatayan.  Nawa ay maging paalala ang ebanghelyo ngayon na sinuman ang tumanggap ng sakramento ng kasal ay pinag-isa ng Diyos.   

Father Alfredo Rollon SVD