Print Version    Email to Friend
Magtiwala’y di biro

Ang buhay nga naman . . .  May lumabas na balita noon na ganito: “Filipino Domestic Helper in Singapore Inherits Millions.”  Ang kababayan nating itinago sa pangalang “Christine” ay pinamanahan ng kanyang amo na si Quek Kai Miew ng S$6 million, o tumataginting na PhP 200 million!  At bakit naman kaya nangyari ang ganito?  Simple lang: sa loob ng 20 taong matapat at masipag na pagli-lingkod, naipamalas ni “Christine” na lubos siyang mapapagkatiwalaan ng kanyang amo.  At dahil dito itinuring ng amo na kaibigan ang ating kababayan.  Ang aral: dahil sa ipinakitang katapatan at kasipagan ni Christine sa kanyang mga
gawain bilang domestic helper, nagpasiya ang among si Dr. Qwek Kai Miew na ipamana sa kanya hindi lamang ang milyon-milyong S$, kundi pati na rin ang luxury apartment nito sa Orchard Road, Singapore.

Ganito ang buod at aral ng ebanghelyo. Wika ni Kristo, “Ang taong mapapagkatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malalaking bagay.”  Ito rin ang prinsipiyo ng “promotion.”  Ang mga na-propromote sa mas matataas na posisyon ay
yung mga napatunayang mapapagkatiwalaang gumaganap ng tungkulin ano man ang iaatang.  Wika rin ng Panginoon: “Ang taong di matapat at di mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, di rin magiging ganito sa mas malalaking bagay.  Halimbawa, kung ang isang kasambahay ay matapat sa pagsosoli ng sukli, kahit na maliit na halaga, ay mapapansing matapat ng kanyang amo.  Di ba, kung minsan, may mga amo na kunwari ay “naka-iwan” ng pera kung saan-saan sa bahay, tapos minamatyagan kung ito’y ginagalaw ng katulong.  At kung matukso ang katulong sa maliit na halagang ito?  “Patay kang bata ka,” ika nga.  Tapos ka na sa amo mo.  Pero kung di mo ito gagalawin, at bagkus babanggitin mo ito sa amo: “Ma’am, you left your money on the table in the sala.”  Ayos na ayos ka.  Magiging “trusted” ka ng amo mo.  Muli ang aral: “Maging tapat ka sa maliliit na bagay, at pagkakatiwalaan ka sa mas malalaking bagay o responsibilidad.” At kahit di ka gantimpalaan o pamanahan, matuwa ka at malinis ang konsiensya mo sa harap ng Diyos at tao.

Pangalawang aral ng ebanghelyo: “Walang makapagli-lingkod sa dalawang amo.”  Kailangang mamili ka, kung hindi: “doble cara” ka.  Ibig sabihin ni Hesus, “Hindi tayo puedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at sa Diablo o kayamanan.”  Dapat mamili tayo kung sino ang paglilingkuran.  Kung ang Diablo o material na bagay ang gusto natin, decision natin yun; pero dapat tanggap din natin ang kahihinatnan nito: kaparusahang walang hanggan, kasama ni Satanas sa impiyerno.  Subali’t kung ang Diyos ang ating pipiliing mahalin at paglingkuran sa buhay na ito, ang kapalit at gantimpala nito ay buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit.

Bago magwakas, tandaan natin ang mga aral: Una, maging tapat sa tuwina; kapalit nito’y tiwala ng madla.  Pangalawa: Diyos ang i-una sa lahat at paglingkuran ng tapat.  Pag ginawa natin ito, higit pa sa anumang pamana ang kapalit nito:  Kaharian at ligayang walang katapusan sa piling ng Diyos. Amen.

 

 

λ Father Lino Nicasio svd