Print Version    Email to Friend
Pakikinig sa Diyos

Minsan dinala ng isang matanda ang kanyang apo sa kanyang pagawaan ng mga kasangkapang yari sa kahoy.  Sa bahagi ng pagawaan ay mayroong isang attic o maliit na kwarto na malapit sa kisame na nagsisilbing pahingahan ng matanda.  Matapos ang tanghalian, inanyayahan niya ang kanyang apo na umakyat sa attic.  Subalit sa kanilang pag akyat ay di sinasadyang nahulog ang relo ng matanda buhat sa kanyang bulsa.  Napansin na lamang niya na wala ang relo makalipas ang ilang sandali ng pamamahinga.  Mahalaga ang relong iyon sapagkat ito ay minana pa niya sa kanyang ama.  Nagmamadali siyang gumawa ng isang patalastas sa kanyang mga manggagawa na noon ay pabalik na mula sa kanilang pananghalian.  Sinabi ng matanda na kung sinuman ang makakakita ng relo ay bibigyan niya ng gantimpala.  Nagkakagulong hinanap ng mga tauhan ng matanda ang nasabing relo subalit dahil na rin sa dami ng mga kusot, pira-pirasong kahoy, iba-ibang kagamitan at sa kanilang kaguluhan, lahat ay nabigo.  Dumating ang hapon at nag-uwian na ang lahat maliban sa mag lolo.  Nang sila ay paalis na, sinabi ng bata na maghintay lamang ang kanyang lolo kahit  sandali at tatangkain niyang hanapin ang nasabing relo.  Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang batang dala-dala ang nawawalang relo.  “Paano mo ito nahanap?” tanong ng matanda. “Madali lang po.  Napansin ko po kasi kanina na nagkakagulo ang lahat sa paghahanap.  Kaya sinubok ko pong hanapin ngayong tahimik na ang lugar.  At narinig ko po yung tik tak tik tak tik tak at sinundan ko lamang kung saan nanggagaling ang tunog.”  

Ang kasaysayan ni Marta at Maria ay kasaysayan nating lahat na naghahanap sa Panginoon.  Iba’t-iba ang pamamaraan.  Si Marta, ang pinakamatanda sa magkakapatid, ay nag akalang sapat na na matugunan ang pagod at gutom  ni Kristo.  Tunay na gawain ng isang panganay at siyang kinikilalang ulo ng kanilang tahanan.  Subalit tinuran naman ni Hesus na iba ang pamamaraan ni Maria.  At iyan ay ang pakikinig sa sinasabi ng Diyos.  Ang pakikinig kay Hesus ang siyang napili ni Maria at ito ay hindi maaring agawin sa kanya.

Naniniwala ako na naisulat ang ebanghelyong ito tungkol sa magkapatid hindi upang masamain ang pagpapakapagod ni Marta.  Ito ay hindi kailanman makakalimutan ni Hesus.  Siya ay nanatiling malapit at kaibigan ng magkakapatid.  Pinatunayan niya ito nang siya ay muling magbalik upang buhayin si Lazaro na siyang kapatid ng lalake nang dalawang babaeng nabanggit.   Subalit pinapahalagahan din ni Hesus ang nakikinig sa kanyang salita, katulad ni Maria.  Ganito  ang nangyayari sa ating buhay espiritual.  May Marta at Maria sa bawat isa sa atin.  Parehong naghahangad na makapiling ang Diyos. 

May dalawang magkapatid na naglalakad papasok sa eskwelahan.  Sa pangambang sila ay mahuhuli na sinabi ng kanyang kapatid na magdasal muna  upang hindi sila  mahuli. Subalit sabi naman ng isa aymas mabuting bilisan nila ang paglalakad habang sila ay nagdadasal.  Ang ganitong kwento ay patuloy na mauulit sa ating buhay.  Pagtatalo ng paglilingkod at pakikinig sa Diyos.  Subalit ang natutunan natin sa ebanghelyo ngayon ay sa kabila ng ating pagiging abala sa gawain ng Diyos, nawa ay huwag nating kalilimutan na tayo rin ay inaasahang makinig sa kanyang salita.

 

 

      l Father Alfredo Rollon svd