Print Version    Email to Friend
Totoo at tumutupad sa pangako

Sa pangangampanya ng isang kandidato para sa eleksyon, habang isinisigaw ng politiko ang kanyang mga pangako at pagmamamalaki, pabulong namang nasabi ng isang Pinoy: “Huwag mo na lang sabihin, gawin mo na lang!” Oo nga naman, masalita ang ating pulitika pero kulang naman sa gawa.

Di kaya’t ganito rin ang ibig sabihin ni Hesus sa ebanghelyo ngayong Linggo? “Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita” (Jn. 14:23). Sa dami ng mga Katoliko Kristiyano sa Pilipinas na nagsasabing minamahal nila ang Diyos, bayan, at kapwa, kung tinutupad lamang sana natin ang mabubuti nating salita, di mas maganda na sana ang ating katayuan. Tama nga si Shakespeare ng isulat niya: “They do not truly love who do not show their love.”

Ang ebanghelyo ngayong Linggo ay bahagi ng mga huling habilin ni Hesus sa kanyang mga alagad bago siya lumisan upang bumalik sa Ama. 

Ang pag-ibig ay mahalagang tema ng pamamaalam ni Hesus dahil sa pagmamahalan lamang napag-iisa ang nagmamahal at ang minamahal. 

Kaya’t agad idinugtong ni Hesus na ang umiibig sa kanya ay “...iibigin din ng Ama, at kami’y sasakanya at mananahan sa kanya.” 

Sa nalalapit na paglisan ni Hesus sa daigdig, di naman lubusang mangungulila ang mga alagad. Si Hesus, ang Ama, at ang Espiritu ay mananatili at mananahan sa kanila.

Ngayong panahon ng eleksyon, napapanahon din ang paksa ng pag-ibig: pag-ibig sa inang bayan, pagmamahal sa sambayang Pilipino. Nariyan ang panata ng mga kandidato na magsisilbi ng mabuti para sa kabutihan ng bansa at mamamayan dahil sa pagmamahal sa bayan. Nawa ang pag-ibig na ito ay di mapako sa salita at maging totoo sa gawa. At sa ating mamayan, maipapakita rin ang wagas na magmamahal sa bayan sa pamamagitan ng ating makatotohanan at matalinong pagboto ng mga mailuluklok na pinuno ng bayan.

Ipinangako ni Hesus ang patnubay ng Espiritu Santo upang maging tagapagturo at gabay ng mga alagad sa kanilang sunod sa mga salita at turo ni Kristo. 

Magmula noon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mananatili sa kanila at sa Simbahan ang presensya ng Diyos. Di pa man nila hinihingi ay ibinibigay na ni Hesus ang dakilang handog: ang Espiritu Santo. Ano pa kaya kung lagi tayong hihingi upang tulungan tayo ng liwanag, talino, tapang, at lakas na dulot ng Espiritu Santo. Sa ating panahon ngayon, maraming gumugulo sa ating isip na sanhi ng ating takot at pag- aalala. 

Nariyan ang pangambang di matupad ang mapayapa at maayos na halalan na pwedeng magdala ng mas marami pang gulo sa ating bayan. Maidadagdag pa rito ang maraming suliranin ng daigdig. Sinong tao o utak ng isang nilalang ang makatatarok ng lahat ng ito? Nakakapagbuntong hininga at nakakakaba. 

Ngunit tanging nasa Diyos, kay Kristo ang ating pag-asa at kapanatagan. “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo...di katulad ng ibinibigay ng sanlibutan” (v.27). Alam nating mahal ni Hesus ang Pilipinas at mahal ng Diyos tayong mga anak niya sa daigdig. “Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot,” ang bilin ni Hesus sa kanyang mga alagad. Tanging si Kristo ang totoo at tumutupad sa pangako.

 

l Father Emil Lim SVD