Print Version    Email to Friend
Ahh. . . ito ay pag-ibig

Si Aling Puring ay ilan taon ng naglalabada nang sa gayon ay makatulong siya sa kanyang asawa upang mapakain at mapaaral ang kanilang mga anak. 

Kahit na bakbak na ang kanyang daliri ay patuloy pa rin siya sa pag kukusot ng mga maruruming damit upang pagdating ng hapon ay may- roon siyang maipapasalubong na bigas at ilang de lata sa kanyang naghihintay na anak. Ahh... ito ay pag-ibig.

Si Cindy ay nag donate ng isa sa kanyang mga bato (kidney) nang sa gayon ay madugtungan pa ang buhay ng kanyang asawa. 

Ito ay isang proseso na napaka delikado at maaring magpabago ng kanyang buhay at kalusugan. Ahh... ito ay pag-ibig

Si Aling Tending ay gumigising ng madaling araw at nagtitinda ng kakanin at kape ng sa gayon ay mayroong mabaon sa pagpasok ang kanyang mga anak. 

Dito rin niya binabawas ang pamalengke at pambayad sa mga gastusin sa bahay. Ahh... ito ay pag-ibig.

Si Lourdes ay domestic helper sa Hong Kong. Naglilinis ng bahay, nagluluto, naglalaba, namamalengke, naghahatid ng alaga sa bus stop, nagpapakain ng aso, at paminsan minsan ay nasesermunan ng amo. Nagtatrabaho ng 13-14 oras araw-araw. 

Hindi na nakapagasawa dahil sa pagtulong sa pamilya at pagpapaaral ng kapatid. Ahh... ito ay pag-ibig.

Si Kristo Hesus, ay Diyos, anak ng Ama, nangaral, nagpagaling ng may sakit, nagpakain sa mga nagugutom, inakusahan, hinagupit, nagpasan at ipinako sa krus, at nag-alay ng buhay upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ahh... ito ay pag-ibig.

Sa ebanghelyo ngayong Linggo ay inaatasan tayo ng Diyos na mag- mahalan tayo katulad ng pagmamahal niya sa atin. Kay rami nang tumupad nito, nawa tayong lahat ay maging mapagmahal din. 

Huwag tayong magalala sapagkat kay raming pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa atin. 

Kaya isang araw pag may nagtanong kung bakit ka kumakalinga sa iba; bakit mo ginugugol ang panahon mo sa pagtulong sa kapwa; bakit mo binubuwis ang iyong buhay para sa Diyos at para sa kapwa, sabihin mo lang “Ahh... ito ay pag-ibig.”

 

       l Alfredo Rollon SVD